Haal meer resultaat uit uw bedrijf met de Bedrijf Prestatie Index-Scan®

U wilt toch niets aan het toeval overlaten?

Heeft u alles onder controle? Wilt weten of uw bedrijf kwetsbaar is? Is uw bedrijf wendbaar? Moet u innoveren? Of transformeren?

Tools van ikwilrustindetent

De Bedrijf Prestatie Index-scan®!

Tools van ikwilrustindetent

Waarom de Bedrijf Prestatie Index®-scan

Om goed, gedegen én onderbouwd advies te kunnen geven, waar het gaat om uw persoonlijke gezondheid of die van uw bedrijf, zult u eerst moeten weten waar u exact staat op dat moment. Als u dat namelijk weet, kunt u doelen stellen en richting bepalen om de gestelde doelen te realiseren.

Voor het checken van uw persoonlijke gezondheid is bijvoorbeeld de Body Mass Index (BMI) ontwikkelt. De BMI is een index voor het gewicht in verhouding tot uw lichaamslengte. De BMI is een momentopname van de stand van zaken m.b.t. uw fysieke gezondheid op dat moment.

Meten fysieke gezondheid van je bedrijf

Er bestond tot op heden geen Index om de gezondheid van uw bedrijf weer te geven. Veelal kijken we qua gezondheid bij bedrijven naar de cijfers, de Excel sheets. Maar een bedrijf is meer dan alleen cijfers.
Maar hoe weet u nu zeker dat u dáár staat én welke richting je op moet? Neemt u dat aan of kunt u dat beter baseren op feiten?

Unieke tool ontwikkeld

Bij Ik wil rust in de tent hebben we een unieke scan ontwikkeld met de naam Bedrijf Prestatie Index® (BPI®).Deze scan richt zich op de prestaties van uw bedrijf op dat moment en geeft deze feilloos weer aan de hand van een metaforische weergave op basis van 4 dier typologieën.

  • Dodo
  • Vogelbekdier
  • Kameleon
  • Cheeta

De prestaties van je bedrijf worden gemeten als het gaat om betrokkenheid, financieel, marketing én innovatie/veranderkracht. Het resultaat geeft in heldere weergave weer waar u staat t.a.v. deze vier belangrijke bedrijfsaspecten en waar de groeimogelijkheden zijn.

Meer resultaat uit je bedrijf

Zo weet u dus exact waar u staat met uw bedrijf, én nog belangrijker, welke richting u op zou moeten om uw bedrijf wendbaarder en succesvoller te maken zonder overgeleverd te zijn aan de grillen van de markt.
De scan is specifiek ontworpen voor de praktijk maar is gebaseerd op de meest relevante wetenschappelijk inzichten om de validiteit van het resultaat te vergroten. Deze stap hebben wij mede door advies van Raymond Loohuis van de University of Twente kunnen zetten.

Het resultaat geeft meteen al inzicht.

  • De BPI-SCAN© is de fundering in onze methode.
  • De scan classificeert u op basis van de uitkomst.
  • Sterkes en zwaktes worden meteen zichtbaar.
  • Doelen kunnen nog duidelijker gesteld worden

Het doel van Ikwilrustindetent is het bieden van perspectief, om (complexe)bedrijfsvraagstukken vooral (be)grijpbaar te maken voor ondernemer(s) en medewerker(s).

Elk individueel vraagstuk wordt collectief besproken. Elk van de partners geeft vanuit zijn kennisachtergrond individueel zijn visie op het vraagstuk.

Dit betekent dat in elk project de diversiteit in ervaring, kennis en kunde van de 4 compagnons samen, wordt betrokken.

Om goed inzicht te krijgen wat de huidige status van het bedrijf is starten we tijdens de inventarisatiefase met het invullen van onze Bedrijf-Prestatie-Index©-scan

Vraag de Bedrijf Prestatie Index-Scan aan.

Als vanzelfsprekend worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld volgend de actuele AVG en niet gedeeld met derden.

Prijzen

Veelgestelde vragen over de BPI-SCAN®

Waarom moet ik de BPI-scan doen?

Het invullen van de BPI-scan zorgt in eerste instantie voor bewustwording. U wordt getriggerd om na te denken over de antwoorden. Het zijn geen “simpele” vragen, u moet er wel even voor gaan zitten. Hoe beter u nadenkt over de beantwoording van de vragen, des te realistischer beeld wij krijgen van de stand van zaken in uw bedrijf. Dit is een belangrijke fundering voor fase 2, waarin we de diepte in gaan.

Is de BPI-scan betrouwbaar?

Ja, de BPI-scan is initieel ontwikkelt door Dharminder en Roy. Samen met de Universiteit Twente hebben zij deze scan verder weten te verfijnen, zodat de antwoorden ook meer dan voldoende aanknopingspunten geven om een bedrijf te kunnen beantwoorden. De wetenschappelijke relevantie van de scan zal zeer binnenkort ook verder worden ontwikkelt. 

Is de BPI-scan uniek?

Ja, geen enkel ander consultancybedrijf mag deze als zodanig aanbieden. Wij hebben deze scan dan ook als zodanig laten registreren.

Is de BPI-scan hetzelfde als de bedrijfsscan?

Nee, de BPI-scan en de bedrijfsscan zijn 2 verschillende tools. De BPI-scan is een diepgaande tool die als grondslag dient voor het stappenplan om bedrijven voort te helpen. De BPI-scan gaat dieper in op de organisatie structuur waardoor er een breed beeld ontstaat van de organisatie. De bedrijfsscan is een momentopname in welk type organisatie uw bedrijf zich momenteel bevindt. De 2 tools hebben qua vraagstelling wel overeenkomsten maar de uitwerking en analyse is totaal verschillend.

Onze andere tools:

Bedrijf Prestatie Index Scan 1

BEDRIJFSSCAN©

Doe de bedrijfsscan en ontvang direct de uitslag. Een uitgebreidere uitslag kunt u uzelf naar keuze mailen.

Bent u een cheeta, kameleon, vogelbekdier of een dodo?

Bedrijf Prestatie Index Scan 2

Bedrijf Risico Tool

Hoeveel risico loopt u als onderneming? Doe nu de scan?

Bent u een cheeta, kameleon, vogelbekdier of een dodo? 

Heeft u nog vragen?

Neemt u vrijblijvend contact met ons op.