Op zoek naar effectief Recovery Management met meer dan gemiddelde kans van slagen?

Recovery Management is een proces van herstructurering binnen bedrijven dat vele facetten kent. Recovery Management komt voort uit een crisissituatie.

Een crisissituatie is een serieuze bedreiging voor de bestaande en toekomstige bedrijfsvoering. Dit tast de fundamentele waarden en normen van een bedrijf aan. Het zal nagenoeg altijd leiden tot liquiditeitskrapte welke weer zal leiden tot een zekere verlamming.

data en toepassing, ikwilrustindetent

Wij helpen u met…

Effectief Recovery Management met meer dan gemiddelde kans van slagen!

Meer weten over Recovery management voor uw bedrijf?

De kenmerken van een crisissituatie zijn een hoge mate van onzekerheid, stromen van complexe informatie, tijdsdruk en dreiging met als gevolgen stress en chaos.

Bedrijfsprocessen verstoord en liquiditeitskrapte.

Liquiditeitskrapte ontstaat echter niet zomaar, maar zal gegarandeerd leiden tot een verstoring van bedrijfsprocessen. Een dergelijke verstoring heeft dan weer zeker effect op het functioneren van medewerkers, zij worden angstig en onzeker. Zij zullen dit zeker ventileren naar derden, denk aan leveranciers, klanten, familie en kennissen. Zie hier de negatieve spiraal is een feit en verdere neergang is ingezet.

Data en toepassing, ikwilrustindetent

De kenmerken van een crisissituatie zijn een hoge mate van onzekerheid, stromen van complexe informatie, tijdsdruk en dreiging met als gevolgen stress en chaos.

Is dit voor u herkenbaar?

Dan is het tijd om te schakelen. Doe niet alsof er niets aan de hand is, steek uw hoofd niet in het zand, en wacht niet langer meer, er is geen tijd te verliezen.

Neem contact met ons op. info@ikwilrustindetent.nl of bel met 06-54 608 521

 

Tijd voor effectief crisismanagement

Banken zijn in tijden van crisis steeds terughoudender met (her-)financiering. Gevolg: liquiditeitsproblemen en vervolgens de onvermijdelijke kostenreducties en ontslagrondes, of nóg erger, faillissement.
“Een crisis is pas écht een crisis als het geld op is”

Concreet

Ikwilrustindetent staat voor effectief crisismanagement, wij zorgen voor een geheel aan organisatorische, procedurele en materiële voorzieningen met als doel de organisatie voor te bereiden op crises, deze zo mogelijk te voorkomen en, mocht het toch tot een crisissituatie komen, de gevolgen ervan te beheersen. Het instellen van een externe crisisleider is daarbij cruciaal voor de (positieve) afloop van een crisis.

Bij ikwilrustindetent doen we niet aan symptoombestrijding als het gaat om Recovery Management, maar doen we gericht onderzoek naar de naar de oorzaken om deze vervolgens om te buigen middels een gedegen plan van aanpak, in de weg naar herstel. Met meer dan 20 jaar praktijkervaring en inzetten van gedegen achtergrondinformatie, waarbij we gebruik maken van relevante big-data, is de kans van slagen significant groter dan gemiddeld.
Meer weten?

 

Heeft u nog vragen?

Neemt u vrijblijvend contact met ons op.