Gebruik van data om uw bedrijfsstrategie te versnellen.

Gebruik uw data.  Juist nu!

Gebruik van data om uw bedrijfsstrategie te versnellen

Waarom is het inzetten van data zo belangrijk?

Vijfendertig jaar na Robert Watermans opmerking in In Search of Excellence dat bedrijven ‘data-rijk en informatiearm’ waren, is er weinig veranderd. Bedrijven zijn zeker ‘data rijker’ en beschikken over exponentieel meer data. Maar ze zijn nog steeds informatiearm, ook al hebben leiders een breed scala aan programma’s geïmplementeerd die gericht zijn op het exploiteren van gegevens. De meesten worstelen nog steeds om gegevens in hun bedrijfsstrategieën in te bouwen en, omgekeerd, hun gegevensinspanningen af ​​te stemmen op de behoeften van het bedrijf. Er zijn tal van redenen, van gebrek aan talent tot onredelijke verwachtingen tot cultuur. Het oplossen van deze problemen is essentieel voor diegenen die de kracht van data in hun organisaties willen ontketenen.

 

Het strategisch inzetten van data:

Het mag geen verrassing zijn dat data voor veel organisaties nog niet strategisch is. Zaken zijn al complex genoeg: bij het bepalen van een bedrijfsstrategie moeten klanten tevreden zijn, concurrenten moeten afweren, onzekere regelgevingsomgevingen opvangen en lacunes in vaardigheden die moeten worden gedicht. Tal van geweldige ideeën – waaronder koolstofneutraliteit, diversiteit, sociale verantwoordelijkheid, nieuwe technologieën en ja, gegevens – strijden om middelen en aandacht. Veel succesverhalen bevestigen dat data een enorme meerwaarde kunnen bieden, maar het is moeilijk te weten waar data in passen.

 

Data is nog ver verwijderd van de mainstream bedrijfsstrategie.

Hoe organisaties hun gegevensactiva daadwerkelijk bekijken, staat overal op de kaart. Managers gebruiken het elke dag, ook al vertrouwen ze het niet volledig. Velen vinden basisstatistieken verwarrend. Mensen zijn terecht trots op hun besluitvormingsvermogen en zien weinig behoefte aan betere analyse of AI. Ze deinzen terug bij de gedachte aan een soort centraal toezicht op hun gegevens, maar zijn verbluft wanneer een gegevensprobleem een ​​onvoorzien risico oplevert. Hoewel ze weten dat privacy en beveiliging belangrijk zijn, heeft niemand ooit hun verantwoordelijkheden expliciet gemaakt. En ze beseffen dat om een ​​datagedreven organisatie te worden, hun cultuur moet worden aangepast, wat moeilijk en tijdrovend is. Het is geen wonder dat data nog ver verwijderd is van de mainstream bedrijfsstrategie.

 

Degenen die met gegevens werken, hebben moeite om het bedrijf bij deze taken te betrekken.

De data-kant van het bedrijf is niet minder complex. Er is geen tekort aan geweldige kansen en eisen, van analyse en kunstmatige intelligentie tot datakwaliteit, inkomsten genereren, privacy, kleine gegevens en beveiliging. Toch is het meeste gegevenswerk van een doorlopende variant, zoals het toevoegen van nieuwe velden aan databases, het uitlijnen van systemen die niet praten, het definiëren van metagegevens, het opzetten van een laag niveau van bestuur, het implementeren van business intelligence-systemen, het ruziën van gegevens om machine learning-algoritmen te voeden, enzovoort. Alle vereisen zakelijke deelname, maar degenen die met gegevens werken, hebben moeite om het bedrijf bij deze taken te betrekken, laat staan ​​strategie. Wanneer het bedrijf om betere gegevenscontroles vraagt, missen gegevensexperts mogelijk de vaardigheden of zakelijke connecties die nodig zijn om een ​​idee vooruit te helpen. Het resultaat is dat data-activiteiten te laag zijn, van korte duur zijn en slecht verbonden zijn met de bedrijfsstrategie.

 

Op de juiste manier geïntegreerd kunnen gegevens veel – zelfs de meeste – bedrijfsstrategieën versnellen.

Maar als ze op de juiste manier worden geïntegreerd, kunnen gegevens veel – zelfs de meeste – bedrijfsstrategieën versnellen door de processen te verbeteren en de mensen in staat te stellen ze uit te voeren. Beschouw het voorbeeld van een groot medisch centrum. Het managementteam van het centrum begreep dat beter gebruik van gegevens een kernpraktijk in de gezondheidszorg moet worden. Maar de dataprogramma’s voldeden niet aan de verwachtingen van het leiderschap. Om erachter te komen waarom, koppelde de Chief Data Officer (CDO) elk huidig ​​data-initiatief aan een lijst met mogelijke scenario’s waarin data kunnen worden gebruikt om waarde te bereiken. Het werd duidelijk dat het dataprogramma eigenlijk een verzameling van belangrijke, maar eenmalige projecten was. Geen enkele was strategisch op elkaar afgestemd en collectief voldeden ze niet aan de behoeften van het medisch centrum. Toen dit probleem eenmaal was vastgesteld, kon het medisch centrum verschillende initiatieven combineren tot strategische initiatieven die sterk gericht waren op de bedrijfsstrategie en vervolgens rigoureus werden beheerd.

Kort daarna volgden in het hele centrum betere resultaten. Het meest tastbaar zijn de nalevingskosten en boetes verlaagd, waardoor tientallen miljoenen dollars zijn bespaard. Door de gegevens van leveranciers in alle klinieken te verbeteren, werd het werk van artsen eenvoudiger en werd de patiëntenzorg verbeterd. Op zijn beurt verbeterde de toegang voor patiënten, met meer bezoeken voor routineonderzoeken voor diabetes en screening op darmkanker, terwijl het centrum nog steeds zijn beoogde operationele marges behield.

Manieren waarop bedrijven waarde kunnen halen uit gegevens.

Dus hoe heeft dit medisch centrum alle complexiteiten doorgenomen, een gemeenschappelijke basis gevonden en prioriteiten vastgesteld waar iedereen het over eens kon zijn? In de kern vereenvoudigden ze het probleem door zes gegevensscenario’s te gebruiken – manieren waarop bedrijven waarde kunnen halen uit gegevens. We noemen deze scenario’s “waardemodi” en ze omvatten:

  • Verbeterde processen
  • Verbeterde concurrentiepositie
  • Nieuwe en verbeterde producten, voortkomend uit betere klant- en marktgegevens
  • Informationalisatie of gegevens inbouwen in producten en diensten
  • Verbeterde menselijke mogelijkheden
  • Verbeterd risicobeheer

 

Waardemodi zijn nuttig, ze vergemakkelijken gedisciplineerd denken, helpen de focus te versmallen en leiden tot de juiste gesprekken.

Zowel zakelijke als dataleiders die deze waardemodi goed begrijpen en ze kunnen gebruiken als een lingua franca om hun respectieve strategieën op elkaar af te stemmen. Over het algemeen vergemakkelijken waardemodi gedisciplineerd denken, helpen de focus te versmallen en leiden tot de juiste gesprekken.

De waardemodi ook bijzonder nuttig zijn voor bedrijfsleiders die de vraag proberen te beantwoorden: hoe kunnen gegevens mij helpen? Een regionale bank gebruikte deze waardemodi nadat ze veel van haar klanten met een hoog vermogen had verloren. Het bedrijfsdoel was eenvoudig genoeg: marktaandeel terugwinnen. Het begreep niet volledig waarom dit was gebeurd, dus richtte het zich eerst op het begrijpen van het probleem vanuit het perspectief van de klant, door te kijken naar zijn producten en diensten, zoals benadrukt in de derde waardemodus. Geavanceerde analyse bracht geen verrassingen aan het licht; klanten waren gewoon niet blij dat hun verklaringen niet correct waren en dat hun transacties niet tijdig werden uitgevoerd. Als reactie hierop richtte de CDO zich op de eerste-waardemodus – verbeterde processen – en werkte om te verduidelijken welke processen op verklaringen en handelsgegevens droegen.

Het aanbrengen van de nodige verbeteringen vereiste coördinatie tussen afdelingen en disciplines, wat hij tot stand bracht via kwaliteits- en governanceprogramma’s. De eerste stap was gericht op klantcontactgegevens, de tweede op handelsgegevens en de derde op afschriftgegevens. Deze stappen hebben een grote bron van ontevreden klanten weggenomen en klanten zijn gestopt bij de bank. Onderweg werd ook duidelijk dat klanten op zoek waren naar betere manieren om hun portfolio’s te bewaken, waardoor de CDO grote upgrades moest doorvoeren naar het klantenportaal. Na verloop van tijd herstelde het aantal klanten met een hoog vermogen.

Gebruik waardemodi om de ruis en hype te filteren die een goede planning in de weg staat.

Waardemodi helpen ook de communicatie tussen bedrijfsleiders en data-experts te vergemakkelijken. Ze helpen gegevensexperts om het potentieel en de beperkingen van het volledige scala aan gegevensopties te verduidelijken, en zakenmensen om te zien hoe elke optie waarde toevoegt. En beide kunnen samenwerken om gebieden te identificeren waar gegevens het beste rendement opleveren voor de organisatie. Bovendien kunnen zowel data-experts als leiders door het gebruik van waardemodi de ruis en hype filteren die een goede planning in de weg staan. Tegenwoordig worden bijvoorbeeld veel mensen aan beide kanten geslagen door kunstmatige intelligentie, waardoor de technologie haastig wordt aangenomen voordat er formeel wordt nagedacht over strategische voordelen of risico’s. Voordat leiders naar binnen springen, moeten ze de voordelen die ze hopen te bereiken, uitzoeken met behulp van waardemodi om de discussie te leiden.

Concentreer op de zes waardemodi.

Complexiteit en abstractie zijn de vijanden van een goede strategie. Het op elkaar afstemmen van uw gegevensinspanningen en -strategie kan ontmoedigend lijken, maar door zich te concentreren op deze zes waardemodi kunnen leiders krachtige gegevensconcepten inpassen in het dynamische bedrijfsbeeld, en omgekeerd. Er is hier geen wondermiddel – hard werken is nog steeds aan de orde van de dag. Maar de resulterende voorwaartse beweging van zakelijke en datateams die eindelijk samenwerken, is inderdaad krachtig.

 

 

Gebruik van data

Heeft u nog vragen?

Neemt u vrijblijvend contact met ons op.