Gezien worden: Hoe ik jou zie en hoe jij mij ziet, de rol van de CVI™

Waarom zijn zien en gezien worden subjectief? Een van de dingen die ik heb geleerd over mezelf door het werken met de Core Values Index is dat ik de wereld door mijn eigen bril bekijk.

Mijn waarheid is subjectief…

 

Iets wat ik door de jaren heen geleerd heb en waar ik meermaals mee geconfronteerd ben is het principe dat je de wereld ziet door jouw eigen persoonlijke bril. Waarden en percepties worden gespiegeld aan de hand van hoe jij de wereld ziet.

Heel kort door de bocht kun je stellen dat jouw waarheid een andere kan zijn dan die van iemand anders. Met eindeloze discussies proberen we de ander te overtuigen dat jouw perceptie de juiste is.

Een van de dingen die ik heb geleerd over mezelf door het werken met de Core Values Index is dat ik de wereld door mijn eigen bril bekijk. Dit vormt mijn waarden en percepties, en misschien nog belangrijker, het bepaalt de manier waarop ik andere mensen en hun gedrag zie. Tegelijkertijd heb ik ook geleerd dat andere mensen niet denken en kijken naar de wereld zoals ik dat doe. Dat als  het gaat om perceptie, er geen goed of fout is, maar enkel een verschillende kijk op dingen.

Iedereen ziet de wereld door zijn eigen gekleurde bril. Ik en iedereen om mij heen, zonder uitzondering. Echter gezien worden willen we allemaal.

En toch, gek genoeg, kunnen we de (onbewuste) verwachting dat iedereen die we ontmoeten de wereld op dezelfde manier ziet als wij niet van ons afschudden.

 

Gezien worden: Hoe ik jou zie en hoe jij mij ziet 1

De les van het zien en gezien worden

Dit is een extreem moeilijke les voor mij geweest. In het verleden raakte ik soms gefrustreerd dat iemand anders (een collega of cliënt) in een situatie gewoon niet op dezelfde manier naar het thema kon kijken zoals ik dat deed. Dingen die ik belangrijk vond werden over het hoofd gezien en visa versa begreep ik niet wat bij de andere het probleem nu eigenlijk was. Zij hadden een andere verwachting van de uitkomst, waardeerden iets niet, of wezen iets af,  waarvan ik dacht dat het juist héél belangrijk was.

De fout die ik maakte was dat ik verwachtte dat zij de situatie op dezelfde manier zouden zien als ik. Door mijn bril. En de verwachting was dat ze mijn oplossing die ik aandroeg meteen accepteerden.

Door mijn eigen CVI profiel te bestuderen, heb ik niet alleen kennis en begrip opgedaan over hoe ik de wereld zie en hoe ik verwacht dat deze functioneert, maar het heeft ook mijn verwachting veranderd naar anderen toe. Dus niet aannemen dat anderen dingen op dezelfde manier zien als ik. Ik als Innovator Merchant benader veel situaties heel anders dan een Banker / Innovator. Ik heb bijvoorbeeld moeite met de protocollen en de risicoaversie van de Banker en kijk vanuit dat perspectief heel anders naar zaken.

Natuurlijk zijn er gelijkgestemden die de dingen zien zoals ik ze zie. Maar dat is lang niet iedereen. Eerder sommige mensen, een handjevol. Beslist geen hordes of hele volksstammen.

Mensen met hetzelfde CVI kernwaarden als ik zullen waarschijnlijk veel van dezelfde percepties en verwachtingen delen. Als mensen daarentegen een ander profiel hebben, is dat geen kwestie van ongelijk hebben of een vinger naar onjuist handelen. Er zijn binnen de CVI geen verkeerde of slechte waarden. Feit is; dat ze de dingen gewoon anders zien door hun eigen gekleurde bril.

Om verkeerd gezien worden te voorkomen moet je eerst weten hoe anderen jou zien.

Sindsdien heb ik niet alleen geleerd te herkennen en te erkennen dat anderen een andere bril ophebben waardoor ze de wereld door hun eigen ogen zien, maar ik heb ook waardering ontwikkeld voor al die verschillende zienswijzen. Misschien kunnen anderen het hele bos zien terwijl ik niet langs die éne enkele boom kan kijken, of vice versa. Een andere zienswijze kan mij op ideeën brengen, ze kunnen een geheel nieuwe en waardevolle benadering van een uitdagende situatie laten zien. Of ik moet gewoonweg waarderen dat er een andere uitkomst kan zijn.

Wij zijn allemaal uniek met deze gemeenschappelijke factor: Communicatie. Door te communiceren leren we van elkaar wat we gemeen hebben.

Andere meningen  – die voorvloeien uit onze individualiteit en onze gemeenschappelijkheid – moeten worden gehoord, geëerd, gerespecteerd en worden gewaardeerd.

Leren dat ik de wereld door mijn eigen bril zie, en dat iedereen die ik ontmoet de wereld door hun eigen bril ziet, is een les van onschatbare waarde geweest die mij veel heeft gebracht. Het luisteren naar wat de ander zegt en vervolgens het aanspreken in zijn taal is een vaardigheid die veel oefening en tijd vergt. Maar als je het beheerst worden veel zaken een stuk makkelijker.

Merchant-innovatorMet de CVI krijg je inzicht in de verschillende hoofdtypen zoals de Builder, Merchant, Innovator en de Banker, hoe deze zich verhouden tot elkaar.

De leerstijlen van de hoofdtypen, bijdrage aan het team en welke strategie ze in conflicten toepassen wordt allemaal toegelicht. Op deze manier kun je het inschatten en herkennen van deze dingen leren.

Uiteindelijk kom je er ook achter dat gezien worden vele gezichten heeft en dat de zienswijze van anderen zowel interessant als leerzaam kan zijn om jouw eigen zienswijze te ontwikkelen.

Wat zijn de kernwaarden van de Builder, Merchant, Innovator en de Banker? Wat is de rol die zij spelen?

De Core Values Index ™ onderscheid 4 hoofdtypes, de Builder, Merchant, Innovator en de Banker. Welke is voor jou herkenbaar?

Builder

Builder

De kernwaarde van een bouwer is kracht. Het zijn leiders die in staat zijn om doelen en resultaten te bereiken. Dit kunnen persoonlijke doelen zijn of doelen voor het bedrijf.

Ze handelen en nemen snel  beslissingen. Ze zijn krachtig omdat ze hun persoonlijke energie inzetten om een positief verschil te maken en resultaten te bereiken. Ze zijn resultaatgericht. In hun communicatie zijn ze recht door zee en komen ze snel tot de essentie. Ze zoeken naar snelle en eenvoudige benaderingen die hen in staat stellen om op  basis van intuïtie beslissingen te nemen en anderen tot actie aan te zetten.

Hun focus ligt om resultaten neer te zetten op de korte termijn. Zij acteren omdat ze geloven dat door te acteren, er gegarandeerd een goed resultaat volgt.

Merchant

Merchant

De kernwaarde van een merchant is liefde. Liefde is het koesteren van kernwaarden bij jezelf en bij anderen. Deze kernwaarde wordt ondersteund door de katalytische waarde van Waarheid. De waarheid is het vermogen om te zien hoe de dingen zijn.

Merchants zoeken verbinding en naar manieren om contact te maken met andere mensen. Ze verlangen naar openheid en nabijheid met hun collega’s. Ze nemen sociale en emotionele risico’s om goede relaties op te bouwen.

Merchants zijn een onweerstaanbare kracht in het bedrijfsleven. Zonder hen zouden geen zinvolle contacten worden gelegd, konden visies niet worden gerealiseerd en zouden (werknemers)relaties eronder lijden.

Innovator

Innovator

De kernwaarde van een innovator is wijsheid. Wijsheid is het vermogen om te zien hoe dingen werken en weten wat je eraan kunt doen. Deze kernwaarde wordt ondersteund door de katalytische waarde van Mededogen.

Mededogen is het vermogen om in situaties te blijven en te begrijpen waarom andere mensen reageren zoals ze doen. Innovators zijn probleemoplossers. Ze onderzoeken alle uitkomsten en kiezen het beste als het verstandigste antwoord. Ze maken een snelle en grondige beoordeling, prioritering en herconfiguratie van oplossingen, systemen en processen.

Zonder innovators konden bedrijven niet groeien. Vernieuwers maken ontwerp en ontwerp van producten mogelijk. Ze lossen conflicten op met leveranciers, klanten en werknemers.

Banker

Banker

De kernwaarde van een banker is kennis. Kennis is het "hoe" en "waarom" van dingen. Deze kernwaarde wordt ondersteund door de katalytische waarde van Gerechtigheid.

Gerechtigheid is de eerlijke en rechtvaardige manier van doen. Bankers verwerven en behouden kennis; ze bewaren, analyseren en informeren.

Bankers behoeden Merchants, Builders en Innovators voor een onredelijk of onverantwoord risico. Bankers werken hard voor gerechtigheid en daarbij passend gedrag.

Hun strategie is om constant feiten en kennis te vergaren en te analyseren, dus als de juiste tijd daar is, zullen ze het antwoord hebben.

Willem Titsing

Auteur: Willem Titsing

Taylor Protocols Var Coach:

Als Innovator / Merchant ben ik een echte probleemoplosser. Geen probleem is te groot om aan te pakken. Dit helpt mij als VAR Consultant enorm om situaties helder te analyseren en elk probleem in de kiem te smoren.

Een unieke manier van denken is volgens mij key om tot creatieve en to the point oplossingen te komen.