De 4 onmisbare stappen voor een sterke business analyse

Om de bestaande business goed te kunnen analyseren is het vooral belangrijk om snel en goed te kunnen doorgronden wat de business wil, en wat er kan in de techniek.

Kortom, zit het bedrijf op de juiste golflengte van wat de markt vraagt.

In de praktijk blijkt de bedrijfsstrategie nog wel eens niet goed (meer) aan te sluiten bij de marktsituatie. Dit kan dan leiden tot een verwijdering van de markt, en dat betekent veelal een langzaamaan, neerwaartse spiraal van het bedrijfsresultaat.

Bedrijven worden ingehaald door concurrentie, nieuwe spelers verschijnen ten tonele, de betrokkenheid van personeel neemt af, kortom de comfortzone waarin het bedrijf verkeerde komt onder druk te staan.

business analyse

Dit vertaalt zich terug in de verschillende onderdelen in het bedrijf. Er wordt meer geïnvesteerd in marketing, sales en mensen om terug te komen op het oude niveau, terwijl een goede analyse, over het hoe en waarom, meer vruchten kan afwerpen.

 

Wij helpen u met…

Onze 4 kerngebieden waarmee wij bedrijven helpen:
Business analyse – Strategie – Marketing – Data

Meer weten over Ik wil Rust in de Tent voor uw bedrijf?

Praktijk gedreven business analyse

Ik wil Rust in de Tent kiest, in tegenstelling tot andere business analysemethoden ervoor, om situaties altijd te bekijken vanuit de praktijk.

Dat betekent dat we letterlijk de processen op de vloer gaan bekijken, vervolgen om de logica van het hoe en waarom ervan, te willen begrijpen.

Op die manier kom je sneller tot de kern, en door de mensen op de vloer erbij te betrekken, ontstaat er direct een grotere betrokkenheid, dan het beredeneren vanuit een theoretisch oogpunt.

De 4 stappen die we ALTIJD nemen

  1. Inventariseren: Waarnemen en vervolgen processen, vragen en luisteren
  2. Analyseren: Verkregen data interpreteren en vormgeven
  3. Specificeren: Geïnterpreteerde data, markt fact-checken en plan ontwikkelen
  4. Valideren: Plan bespreken, controleren en eindconclusie
digitale informatie zorgt voor rust in de tent

Ik wil Rust in de Tent biedt uitkomst

Het doel van Ik wil Rust in de Tent is zorgen voor continuïteit door het bieden van perspectief.  Onafhankelijk redenerend vanuit 4 kern(specialisatie) gebieden, en gevoed vanuit gezamenlijke ervaring en kennis, wordt er een onderbouwd plan opgezet dat praktisch uitvoerbaar is.

Dáár ligt onze kracht t.o.v. andere managementadvies bedrijven.

Onze 4 kerngebieden waarmee wij bedrijven helpen:

  • Business analyse
  • Strategie
  • Marketing
  • Data

Elk geïnventariseerd business analyse vraagstuk wordt collectief intern bij ons besproken. Elk van de partners geeft vanuit zijn expertise achtergrond zijn visie op het vraagstuk. Dit borgt dat er altijd vanuit verschillende perspectieven, maximale aandacht wordt gegeven om tot een pragmatische oplossing te komen voor elk individueel bedrijfsvraagstuk. 

Onze methodiek en werkwijze zorgt actief voor continuïteit morgen, én perspectief voor de toekomst.

Wij geloven in het herkennen van uw eigen organisatietype.
Wij onderscheiden er 4. Welke is herkenbaar?

Cheeta

cheeta

Uw organisatie is in staat om snel te reageren. Uw heeft al een aantal stappen gezet met digitale transformatie. U ziet dat u snel kunt reageren en kunt inspelen op veranderingen. U heeft wel moeite om op lange termijn te kunnen inspelen. Er zijn nog stappen te zetten op de digitale transformatie vlakken zodat u ook op de lange termijn zo wendbaar bent.

Kameleon

kameleon

Uw organisatie is in staat om aan te passen aan veranderingen. Een aantal stappen zijn gezet in digitale transformatie waardoor u in staat bent om te veranderen. Maar er zijn meer stappen nodig. 

Vogelbekdier

vogelbekdier

Uw organisatie is in staat om aan te passen aan veranderingen maar verliest onderweg focus. Uw organisatie heeft veel ideeën en initiatieven sommige ontwikkeld maar die behoeven wel focus. Uw organisatie wordt geholpen door de juiste stappen te zetten in de juiste richting. Zo krijgt uw focus en de digitale transformatie impact.

Dodo

dodo

Er is weinig tot geen digitalisering. Uw organisatie heeft (nog) digitale transformatie toegepast. Uw organisatie heeft dringend behoefte aan digitalisering om de concurrentie voor te blijven en op lange termijn bestaansrecht te hebben.

Eerst één van onze scans proberen?

Gebruik onze tools om een inschatting te maken of inzicht te krijgen in uw huidige situatie

Heeft u nog vragen?

Neemt u vrijblijvend contact met ons op.