Bedrijfsscan, waar staat u als bedrijf?

U wilt als ondernemer graag weten hoe uw bedrijf ervoor staat. Ook wilt u weten hoe uw bedrijf ervoor staat in relatie tot innovatie en uw concurrentie? Wat zijn de knelpunten van uw organisatie en waar laat u kansen liggen? Vul dan nu onze tool de Bedrijfsscan in.

Bent u een cheeta, kameleon, vogelbekdier of een dodo?
Wil je meer weten over organisatietypes en de sterkte en zwakke punten van de types? Klik dan hier.

Bedrijfsscan, ikwilrustindetent
Bedrijfsscan: Bedrijf relaties tot innovatie

De wendbaarheid van uw bedrijf is doorslaggevend voor de toekomst!

Is uw bedrijf weerbaar en wendbaar? Bent u klaar voor de toekomst? Als u geen duidelijk antwoord hebt op deze vragen is deze tool een begin op meer inzicht in uw concurrentiepositie, schaalbaarheid of noodzaak tot innovatie op uw producten. Doe dan de onderstaande bedrijfsscan.

De bedrijfsscan is gebaseerd op de Bedrijf-Prestatie-Index-Scan® (ontwikkeld in samenwerking met de universiteit Twente) en anoniem in te vullen op een beveiligde pagina, de gegevens worden niet gedeeld met derden en worden volgens de huidige AVG regels verwerkt.

Wij geloven in het herkennen van uw eigen organisatietype.
Wij onderscheiden er 4. Welke is herkenbaar?

Cheeta

Cheeta
Uw organisatie wordt getypeerd als een cheeta. Uw organisatie is zeer goed om op korte termijn succesvol te zijn. Wanneer het gaat om de lange termijn dan kan uw organisatie nog wat extra aandacht verkrijgen. Uw organisatie is tevens goed toegerust voor uw bestaande activiteiten. Maar mist de tools als het gaat om het direct kunnen toepassen van veranderingen, nieuwe toepassingen en/of innovaties. Aandacht vereisen uw productportfolio, uw recurring business, cashflow en investeringen.

Kameleon

Kameleon
Uw organisatie wordt getypeerd als een kameleon. Uw organisatie is namelijk staat om te veranderen onder omstandigheden.  Uw organisatie heeft het vermogen om aan te passen. Uw bent in staat om innovaties en / of veranderingen te initiëren en toe te passen. Aandacht vereisen uw recurring business, cashflow en investeringen.

Vogelbekdier

Vogelbekdier
Uw organisatie wordt getypeerd als een vogelbekdier. Uw organisatie is verkeerd in een situatie die focus ontbeerd. Uw organisatie initieert en omarmt vele innovaties en nieuwe toepassingen.  Aandacht vereisen meer focus op productportfolio, recurring business, cashflow en investeringen.

Dodo

Dodo
Uw organisatie wordt getypeerd als een dodo. Uw organisatie is niet goed in staat veranderingen te omarmen en implementeren en is niet goed toegerust op het initiëren en omarmen van nieuwe toepassingen. Aandacht vereisen uw productportfolio, uw recurring business, cashflow en investeringen.  Uw organisatie heeft behoefte aan nieuwe impulsen, energie en ideeën.

Grondige aanpak, geen aannames, maar feiten!

Heeft u nog vragen?

Neemt u vrijblijvend contact met ons op.